Teczka zarządcy

Gotowe dokumenty i interpretacje prawne wraz z narzędziami online ułatwiające pracę zarządcy

Teraz dowolną wersję teczki kupisz 20% taniej!
 

Teczka Zarządcy to najbardziej funkcjonalne narzędzie na rynku, które ułatwi codzienną pracę i zagwarantuje wygodę zarządcom nieruchomości. Stworzone we współpracy z najlepszymi ekspertami-praktykami o wieloletnim doświadczeniu.

WERSJA PAPIEROWA
 • teczka zawierająca najistotniejsze zagadnienia prawne i praktyczne porady dla zarządcy, aktualizowana co 3 miesiące
WERSJA ONLINE
 • funkcjonalny kalendarz, który po wpisaniu parametrów budynku planuje i wysyła przypomnienia o przeglądach; elektroniczna baza wiedzy + generator druków administracyjnych

 

Teczka Zarządcy to:

   

WSZYSTKIE MATERIAŁY ZGODNE Z NAJNOWSZYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

>100

PONAD 100 PORADNIKÓW DLA ZARZĄDCÓW

>50

PONAD 50 WZORÓW DOKUMENTÓW GOTOWYCH DO POBRANIA WRAZ Z INSTRUKCJAMI ICH WYPEŁNIANIA

4x w roku

4X W ROKU MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI POPRAWNOŚCI DOKUMENTÓW Z EKSPERTEM

 • Co kwartał otrzymasz min. 50 stron poradnika dla zarządców. Omawiane tam kwestie dotyczą przede wszystkim najnowszych zmian prawnych, ale także praktycznych rozwiązań i porad w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Dzięki poradom naszych ekspertów unikniesz błędów w prowadzeniu dokumentacji i przeprowadzaniu kontroli obiektów budowlanych.
 • Oprócz gotowych wzorów dokumentów, list kontrolnych i instrukcji ich wypełniania, które znajdziesz w każdym rozdziale, nasz portal został wyposażony w kreator druków administracyjnych, dzięki któremu zaoszczędzisz czas i otrzymasz bezbłędnie przygotowane pisma.
 • Wyposażony w Teczkę Zarządcy skutecznie zaplanujesz wszystkie elementy zarządzania nieruchomością – od odbioru budowlanego, przez kontrole obiektu i zadania administracyjne, po utrzymanie porządku na terenie wspólnoty i dokumentację działań.

W czym możemy ci pomóc?

 

PROBLEM: Obowiązek założenia cyfrowej książki obiektu budowlanego
ROZWIĄZANIE: W Teczce Zarządcy znajdziesz szczegółową instrukcję obsługi systemu c-KOB krok po kroku, a także praktyczne porady eksperta. Dzięki nim zawsze dokonasz wpisów do książki terminowo i prawidłowo poprowadzisz dokumentację kontroli i remontów w obiekcie budowlanym.
PROBLEM: Zawiłość przepisów, brak czasu na przeglądanie ustaw i rozporządzeń
ROZWIĄZANIE: Teczka Zarządcy zawiera wyjaśnienia wszystkich najważniejszych ustaw regulujących pracę zarządcy nieruchomości. Dzięki prostemu spisowi treści łatwo odnajdziesz potrzebne przepisy, opracowane i zinterpretowane przez specjalistów. Kwartalne aktualizacje dostarczą Ci wiedzy o istotnych dla Ciebie nowelizacjach przepisów.
PROBLEM: Tworzenie druków administracyjnych i naliczanie opłat za media
ROZWIĄZANIE: Skorzystasz z gotowych wzorów dokumentów lub nasz generator druków administracyjnych stworzy je za Ciebie. Wszystkie protokoły wyposażone są w instrukcje ich wypełniania – z naszą pomocą unikniesz błędów w umowach, regulaminach i komunikatach do lokatorów.
PROBLEM: Uciążliwy lokator
ROZWIĄZANIE: Nasi eksperci dzielą się zebranym przez lata doświadczeniem i radzą, jak rozwiązywać konfliktowe sytuacje we wspólnocie. Wszystkie praktyki opracowane zostały na podstawie przepisów prawnych – dowiesz się, jak uzasadniać podejmowanie decyzji i egzekwowanie procedur eksmisyjnych i nie tylko.

Konsultacja z ekspertem

Raz na kwartał masz możliwość zweryfikowania poprawności przygotowanych dokumentów albo uzyskania porady dotyczącej zarządzania nieruchomością. Wybierz formę – korespondencyjną lub online – i otrzymaj pewność od praktyka!

Generator druków administracyjnych

Wykorzystując szablony w bazie, nasz generator stworzy regulaminy, umowy, protokoły i informacje dla lokatorów, dostosowane do Twoich potrzeb. Wpisz w wyszukiwarkę czego potrzebujesz – gotowy druk uzyskasz w mniej niż minutę!

Spis treści

Co znajdziesz w środku?

Gotowe narzędzia, opisy trudnych przypadków i strategie rozwiązywania codziennych problemów w pracy zarządcy

 • 1. Podziały nieruchomości
  – Jakie obowiązki leżą po stronie zarządcy nieruchomości w związku z podziałem gruntów oraz zapewnieniem dostępu do drogi publicznej?
  – Ulgi związane z uiszczaniem opłaty adiacenckiej – szanse i wyzwania dla zarządcy nieruchomości
 • 2. Zarządzanie nieruchomościami
  – Jak wzorcowo powinna wyglądać umowa o zarządzanie nieruchomością? – najczęstsze błędy przy tworzeniu umowy i ich konsekwencje
  – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości w świetle art. 186. Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • 3. Przepisy karne i o karach pieniężnych
  – Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności zarządzania nieruchomościami bez umowy ubezpieczenia?
 • Dokumenty do pobrania:
  Wniosek o podział nieruchomości
  Umowa o zarządzanie nieruchomością
  Lista kontrolna zarządcy nieruchomości
 • 1. Rola zarządcy w wykrywaniu wad i egzekwowaniu napraw usterek
  – Jaką dokumentację zgromadzić na etapie rozpoczęcia prac, aby zabezpieczyć się na okoliczność ewentualnego wystąpienia wad i błędów?
  – Przygotowanie do procedury odbioru i przejęcia nieruchomości od dewelopera w ujęciu prawnym
  – Przygotowanie protokołu z przekazania i przejęcia nieruchomości – omówienie przykładowego protokołu
  – Wykrycie wad po zakończeniu i odbiorze prac inwestycyjnych – jak egzekwować usunięcie zarówno widocznych, jak i pojawiających się po kilku latach usterek od dewelopera?
  – Jak zabezpieczyć się przed koniecznością finansowania napraw?
 • 2. Postępowanie przy wykryciu wad i błędów budowlanych
  – Analiza postępowania reklamacyjnego na linii inwestor-projektant-wykonawca-użytkownik nieruchomości krok po kroku
  – Gwarancja a rękojmia w praktyce – kluczowe różnice i praktyczne zastosowanie
 • Dokumenty do pobrania:
  Protokół zdawczo-odbiorczy
  Protokół odbioru i zaawansowania robót budowlanych wykończeniowych
  Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
 • 1. Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego
  – Jak wzorcowo przygotować treść zgłoszenia odbudowy obiektu budowlanego zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy?
  – W jakich sytuacjach związanych z odbudową lub remontami wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę?
  – Jak organizować odbudowę obiektu zgodnie z miejscowym planem odbudowy?
 • 2. Uzyskanie odszkodowania w związku ze zniszczeniem lub uszkodzeniem obiektów budowlanych
  – W jakich sytuacjach możliwe jest uzyskanie odszkodowania w związku ze zniszczeniem lub uszkodzeniem obiektów budowlanych?
  – Jak skutecznie argumentować wniosek o odszkodowanie związane ze zniszczeniem lub uszkodzeniem obiektu?
 • 3. Remonty i odbudowy a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  – Które modyfikacje budowlane wymagają konsultacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
  – Jak zaplanować remont budynku niekolidujący z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
 • Dokumenty do pobrania:
  Wniosek o uzyskanie odszkodowania w związku ze zniszczeniem lub uszkodzeniem obiektu budowlanego
  Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego
 • 1. Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania
  – Najlepsze praktyki w przeprowadzaniu kontroli okresowych, rocznych i 5-letnich, zgodnie z ustawą Prawo budowlane
  – Z czego wynikają najczęstsze błędy w przeprowadzaniu kontroli okresowych i jak ich unikać?
  – Wzorcowe protokoły z kontroli okresowych – jak unikać błędów przy dokumentacji i na co zwrócić uwagę?
  – Wzorcowy protokół z kontroli budowy – dokumentacja krok po kroku
  – Jak sprawdzić stan instalacji przeciwpożarowej i dobrać dodatkowe elementy zabezpieczenia, aby mieć gwarancję ochrony?
  – Jak prawidłowo przeprowadzić przeglądy i kontrole obiektów budowlanych, placów zabaw i terenów przyległych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi GUNB?
  – Jak bezbłędnie prowadzić dokumentację kontroli w formie papierowej i elektronicznej?
 • 2. Katastrofa budowlana
  – Z czego najczęściej wynikają katastrofy budowlane i jakie środki należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia?
  – W jaki sposób zabezpieczyć się przed poniesieniem odpowiedzialności karnej i finansowej za katastrofę budowlaną?
  – Jak przygotować się do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego?
  – Najczęściej wykrywane błędy przy kontrolach budowlanych z perspektywy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Dokumenty do pobrania:
  Lista kontrolna protokołów podstawowych kontroli stanu technicznego budynku
  Protokół z kontroli elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
  Protokół z kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
  Protokół z kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
  Protokół z kontroli instalacji technicznej i piorunochronnej
  Protokół z kontroli uszkodzonych elementów i instalacji obiektu budowlanego
  Protokół z kontroli kotłów opalanych paliwem
  Protokół z kontroli kotłów opalanych gazem
  Protokół z kontroli urządzeń chłodniczych
 • 1. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego
  – Jakie obiekty są objęte obowiązkiem posiadania KOB, a dla których nie trzeba jej prowadzić?
  – Zakres wpisów w książce obiektu budowlanego – wzorcowy przykład uzupełnienia dokumentacji budynku
  – Szczegółowa rozpiska terminów dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego
  – Prowadzenie KOB krok po kroku – kto może dokonywać wpisów i jak wzorcowo prowadzić dokumentację obiektu budowlanego na przykładach najczęściej popełnianych błędów?
  – Jakie konsekwencje prawne obowiązują za nieprzestrzeganie przepisów związanych z KOB i jak ich uniknąć?
  – Jak prawidłowo dokumentować roczne i 5-letnie kontrole stanu technicznego obiektu według nowelizacji ustawy Prawo budowlane?
 • 2. Zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej w systemie c-KOB
  – Obowiązek posiadania konta w systemie c-KOB w 2024 roku – najnowsze aktualizacje ustawy Prawo budowlane
  – Jak zmienił się szczegółowy sposób prowadzenia KOB w postaci papierowej i elektronicznej w świetle Rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu c-KOB?
  – Zakładanie książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej krok po kroku – jak w prosty sposób pilnować wszystkich terminów wpisów?
  – Jak wprowadzać poprawki do dokonanych już wpisów, aby nie zostały zakwestionowane przez organy kontrolne?
 • Dokumenty do pobrania:
  Instrukcja zakładania książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB
  Lista kontrolna terminów dokonywania wpisów w KOB
 • 1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  – Wyposażanie nieruchomości w worki lub pojemniki do zbierania odpadów komunalnych – obowiązki zarządcy wspólnoty mieszkaniowej
  – Jak skutecznie zorganizować sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na terenie nieruchomości?
  – Kto ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie dachów we wspólnocie?
  – Dokumentowanie wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku – zbiór najlepszych praktyk
 • 2. Aktualizacja Ustawy o odpadach
  – Jakie możliwości ma wspólnota mieszkaniowa w związku z odzyskiem odpadów?
  – Jak planować i optymalizować koszty gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach?
  – Procedura zbierania i transportu odpadów – jakie są obowiązki zarządcy w związku z gospodarowaniem nieczystościami na terenie wspólnoty?
  – Obowiązki zarządcy w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów wspólnoty w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury – gromadzenie odpadów stałych i usytuowanie miejsc do ich przechowywania
 • Dokumenty do pobrania:
  Umowa o wywóz odpadów stałych
  Umowa o wywóz nieczystości ciekłych
  Umowa o świadczenie usług utrzymania czystości
  Umowa o pielęgnację terenów zielonych
  Lista rodzajów odpadów, które zarządca może poddawać odzyskowi na potrzeby własne
  Lista kontrolna zarządcy w zakresie gospodarki odpadami
 • 1. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
  – Wymogi dotyczące budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
  – Zapewnienie dojścia i dojazdu do działek budowlanych i budynków w świetle najnowszych zmian prawnych
 • 2. Parkingi i garaże dla samochodów
  – Wymogi dotyczące usytuowania stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i samochodów osób niepełnosprawnych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  – Skuteczne zarządzanie garażami dla samochodów osobowych i ich usytuowanie na terenie wspólnoty
 • 3. Zieleń i urządzenia rekreacyjne
  – Wyznaczanie powierzchni terenu biologicznego czynnego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  – Jak przeprowadzić przegląd placu zabaw i jakie elementy podlegają obowiązkowej kontroli zgodnie z wymogami PN-EN 1176-7:2009 oraz Prawa Budowlanego?
 • 4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
  – W jaki sposób wydzielać w budynku strefy pożarowe i bezbłędnie planować oddzielenia przeciwpożarowe, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców i mienia?
  – Jak skutecznie projektować drogi ewakuacyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury?
  – Jakie są wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego?
  – Jakie są wymagania przeciwpożarowe dla garaży i parkingów podziemnych?
 • Dokumenty do pobrania:
  Lista kontrolna przeglądu placu zabaw
  Protokół z kontroli elementów przeciwpożarowych obiektu budowlanego
 • 1. Zarządzanie skargami i sugestiami
  – Jak reagować na bezpodstawnie zgłaszane wnioski lokatorów i przekonująco je odrzucać?
  – Podstawy prawne uzasadniania decyzji – na jakie ustawy powoływać się w poszczególnych decyzjach zarządu wspólnoty?
 • 2. Tworzenie protokołu z zebrania wspólnoty i informacji dla lokatorów
  – Lista zmian prawnych, o których należy informować mieszkańców
  – Prowadzenie zebrania wspólnoty krok po kroku – najlepsze porady praktyków
  – Jak przekazywać mieszkańcom niekorzystne dla nich decyzje, aby łagodzić irytację lokatorów?
 • 3. Trudny lokator
  – Co zrobić w sytuacji opóźnienia lub niepłacenia czynszu?
  – Co zrobić w sytuacji zniszczenia mienia wspólnego?
  – Co zrobić w sytuacji nieutrzymywania porządku w częściach wspólnych nieruchomości?
  – Toczenie powództwa o eksmisję – krok po kroku
  – Zakłócanie ciszy nocnej w nieruchomości – środki prewencyjne i sytuacje kryzysowe
  – Interwencje służb porządkowych – w jakich sytuacjach należy wezwać policję?
  – Jak radzić sobie z agresywnymi zwierzętami domowymi na terenie wspólnoty?
  – Właściciel a najemca – do kogo zgłaszać roszczenia administracyjne?
 • Dokumenty do pobrania:
  Pozew o eksmisję
  Wezwanie do uiszczenia zaległego czynszu
  Potwierdzenie zapłaty kaucji
  Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu
  Harmonogram zebrania wspólnoty mieszkaniowej
  Protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej
  Lista numerów alarmowych służb porządkowych
 • 1. Granice części wspólnych
  – Granice nieruchomości wspólnej oraz lokalu samodzielnego, z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego, Rozporządzenia o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz Ustawy o własności lokali
  – Zróżnicowanie na czynności zwykłego zarządu i na czynności przekraczające zakres czynności zwykłego zarządu według Kodeksu cywilnego
 • 2. Przechowywanie przedmiotów prywatnych na terenie części wspólnych
  – W jaki sposób gospodarować częściami wspólnymi, aby uniknąć konfliktów wewnątrz wspólnoty i błędów związanych z zarządzaniem przestrzenią wspólną?
  – Jak uniknąć składowania odpadów na terenie części wspólnych i reagować w sytuacjach, gdy takie się pojawią?
  – Jak skutecznie prowadzić postępowanie związane z dewastacją części wspólnych budynku?
 • 3. Monitoring na terenie wspólnoty
  – Jak długo można przechowywać nagrania kamer wizyjnych zgodnie z przepisami Ustawy o RODO?
  – Które części budynku wspólnoty mogą być objęte monitoringiem, a których filmowanie narusza przepisy prawne?
  – W jaki sposób uzasadnić konieczność wprowadzenia monitoringu do budynku, aby uniknąć roszczeń lokatorów?
 • Dokumenty do pobrania:
  Regulamin części wspólnych budynku
  Tabliczki informacyjne do części wspólnych budynków
  Rachunek z zarządu nieruchomością
  Umowa o zniesienie współwłasności
 • 1. Rozliczanie mediów
  – Jak ustalać wysokość opłat za media we wspólnocie mieszkaniowej?
  – Jak w prawidłowy i korzystny sposób rozliczać ciepło i wodę w budynkach według aktualnych przepisów Prawa energetycznego?
  – Jak prawidłowo przygotować regulamin rozliczania mediów, aby uniknąć roszczeń lokatorów?
  – W jakich sytuacjach możliwe jest refakturowanie (odsprzedaż) mediów przez wspólnotę w świetle Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
  – Jak dobierać urządzenia pomiarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami?
  – Co jest powodem pojawiania się błędów w rozliczaniu ciepła i w jaki sposób można ich unikać?
  – Co robić, żeby obniżać straty ciepła w budynku?
  – Procedura egzekwowania płatności wśród lokatorów – zbiór najskuteczniejszych praktyk
 • 2. Budżetowanie i kontrola wydatków
  – Jak optymalizować koszty prac remontowych? – opłaty obowiązkowe, zalecane i opcjonalne
  – Jak unikać błędów finansowych i rzetelnie prowadzić finanse wspólnoty, aby nie ponosić konsekwencji karnych?
  – Praktyczne porady w prowadzeniu księgowości wspólnoty
 • 3. Przetargi remontowe
  – Prowadzenie przetargów na prace remontowe – najskuteczniejsze praktyki
 • Dokumenty do pobrania:
  Ogłoszenie o przetargu
  Regulamin rozliczania ciepła i wody w budynkach wspólnoty
  Kosztorys roczny utrzymania budynku wspólnoty

Kalendarz Zarządcy Online

 

Co mówią eksperci o Teczce zarządcy?

 

Katarzyna
Mateja

Katarzyna Mateja, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Teczkę Zarządcy tworzą z nami m.in.:

Zamów Teczkę zarządcy

Wybierz swoją wersję Teczki i czerp wiedzę z doświadczeń najlepszych prawników i zarządców-praktyków!

Wersja PREMIUM
Trwa promocja!

*

W tym pakiecie:

 • Drukowany segregator zawierający wszystkie materiały, aktualizowany co 3 miesiące.
 • Teczka wyposażona w drukowane wzory dokumentów, które łatwo zeskanujesz i powielisz.
 • Kwartalne aktualizacje w formie papierowej oraz elektronicznej w cenie 399 zł
 • Dostęp do wydania online i wzorów dokumentów w formacie PDF, gotowych do druku.
 • Dostęp do funkcjonalnego kalendarza, który po wpisaniu parametrów budynku planuje i wysyła przypomnienia o przeglądach i kontrolach.
 • Elektroniczna baza wiedzy, zawierająca artykuły i fragmenty szkoleń przydatne w pracy zarządcy.
 • Generator druków administracyjnych.
Wersja STANDARD
Trwa promocja!

*

W tym pakiecie:

 • Drukowany segregator zawierający wszystkie materiały, aktualizowany co 3 miesiące.
 • Teczka wyposażona w drukowane wzory dokumentów, które łatwo zeskanujesz i powielisz.
 • Kwartalne aktualizacje w formie papierowej w cenie 299 zł
 • Dostęp do wydania online i wzorów dokumentów w formacie PDF, gotowych do druku.
 • Dostęp do funkcjonalnego kalendarza, który po wpisaniu parametrów budynku planuje i wysyła przypomnienia o przeglądach i kontrolach.
 • Elektroniczna baza wiedzy, zawierająca artykuły i fragmenty szkoleń przydatne w pracy zarządcy.
 • Generator druków administracyjnych.

*Podane ceny są cenami netto.

Jeśli chcesz zamówić Teczkę z dostawą poza terytorium Polski, napisz na zagranica@forum-media.pl

Jeżeli masz wątpliwości

skontaktuj się z nami – z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

FAQ

Najczęściej zadawane pytania