adw. Andrzej Kulak

W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, prac projektowych i nieruchomości. Współpracuje  z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

mgr inż. Katarzyna Mateja

Inspektor Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w zakresach specjalności Inżynieria Miejska, Inżynieria Procesów Budowlanych oraz Technologia i Zarządzanie w Budownictwie.

Rafał Ostrowski

Główny księgowy spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej zasobami własnymi i wspólnotami. Doradca podatkowy, od wielu lat czynnie zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami.

prawnik Paweł Puch

Prawnik, praktyk w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Autor licznych artykułów, interpretacji i porad.